QUÈ FEM

Fabricació de pinso i servei als socis

Som una cooperativa petita, que dóna servei als seus socis i clients, i que degut a les circumstàncies del mercat no és fàcil incidir en aquells pinsos de més volum com poden ser porcs d’engreix o vaques de llet ja que qui recull la llet o porta els porcs a escorxador solen ser grans cases comercials que exigeixen la compra del pinso. L’Agrària és i ha de ser una empresa que doni un servei excel·lent i es distingeixi per fer les coses amb un punt diferencial a la resta, i això vol dir créixer i ser forts en aquells punts que amb una millora tècnica petita poden marcar la diferència. Estem buscant l’especialització i aquells nínxols de mercat que estan desatesos i que hi podem penetrar.

Comptem amb un equip de persones que ajuden a fer més fàcil la tasca diària d’una explotació, compromesos amb el món de pagès i amb la voluntat de créixer.

A L’Agrària de Torelló basem el negoci en dos eixos principals:

  • La fabricació de pinso granulat o amb farina per l’alimentació animal, bàsicament de les espècies porcí, boví i oví, venda de llavors i productes ramaders i serveis administratius complementaris a l’activitat agropecuària.
  • La gestió sostenible de les dejeccions ramaderes.

Des de l’any 2019 i gràcies a l’esforç de tots, l’Agrària compta amb unes instal.lacions noves de granulació que ens permet adaptar-nos millor a les necessitats de socis i clients i al mercat, ja sigui amb pinso fet a la carta o bé a maquil.la, i  des de l’agost d’aquest 2020 ens hem constituït com a centre de gestió de dejeccions ramaderes donant compliment a la última normativa publicada en l’àmbit de les dejeccions i anant un pas per endavant en una gestió organitzada i sostenible d’aquells qui confien en nosaltres. Així mateix, comptem amb un NIR d’anàlisi de matèria prima i producte acabat que ens permet tenir un control de qualitat addicional a tot el producte que entra i surt de casa nostra.

En quan a la fabricació de pinso, l’Agrària, és una cooperativa en constant evolució tècnica, ja que la mida reduïda que té ens permet ser flexibles i adaptar-nos a les necessitats dels clients.

A més, a l’Agrària compra el cereal dels socis, campanya rere campanya i intentem que sigui d’una excel·lent qualitat,  ja que sense les matèries primes de la millor qualitat és impossible fer un bon pinso.

A part dels processos productius centrats en la fabricació de pinso per l’alimentació animal, l’Agrària és una eina administrativa al servei dels socis i treballa dia a dia per aconseguir una economia circular.

Oferim les gestions de:

  • Altes i baixes del bestiar, gestió de guies, SIR i GTR
  • Llibres registre de tot tipus: medicaments, fitosanitaris, traçabilitat, biocides, alimentació
  • Subvencions diverses: DUN, Plans de Millora, Gas-oil agrícola
  • Gestió de tot tipus de tràmits administratius amb el Departament D’Agricultura

A l’Agrària, treballem per aconseguir un equilibri entre agricultors i ramaders que formen part del centre de Gestió de Dejeccions Ramaderes, i treballem per una correcta fertilització.

L’Agrària disposa des de l’any 2007 d’una planta de compostatge amb una capacitat de tractament de 29.217 kg de N anuals. Aquesta planta ens està permetent a dia d’avui poder fer proves amb diferents tipologies de tractaments per poder obtenir en els propers anys un compost ric en matèria orgànica que comercialitzarem sota la marca de l’Agrària. D’aquesta manera aconseguim treballar per l’economia circular tant necessària avui en dia.

Com a projecte dels propers anys està la certificació de pinso ecològic, no tancant cap porta i diversificant encara més l’oferta existent a dia d’avui.