Productes i serveis

Alimentació animal i serveis agràris

PRODUCTES DE L’AGRÀRIA

Alimentació animal a granel i ensacat:

 • Pinso per a conills, gallines, polls
 • Pinso per a porcí: lactoiniciador, pre-starter, starter, pre-engreix, engreix, finalitzador d’engreix, truges gestants, truges lactants, llavores, ad-libitum
 • Pinso per a boví: barreges a gust del consumidor, pinso per a vedells, vaques seques, recria adaptades a qualsevol formulació del propi ramader

Productes agraris: gamma àmplia per fer tancats, tot tipus de plàstics d’ensitjar, mantes tèrmiques, botes, monos, guants i productes per les feines diàries a l’explotació, etc., màquines per realitzar tractaments fitosanitaris, tot tipus llavors, patates de sembra, planter i productes per l’hort, etc.

Compost de l’Agrària i adobs minerals

SERVEIS DE L’AGRÀRIA

Entitat col·laboradora del DARP

 • Gestió de la DUN
 • Incorporacions de joves
 • Plans de millora i línies d’ajut diverses amb l’administració
 • Gestió del pla conjunt de dejeccions ramaderes de l’Agrària (llibre de tractament de dejeccions de tots els integrants del pla…)
 • SIR Ramader
 • Guies Ramaderes de porcí i vacu
 • Llibres de fitosanitaris, medicaments, traçabilitat
 • Assegurances agràries i ramaderes