tota l'actualitat
de l'agrària

El Govern aprova el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes

Publicado el 20 de juliol del 2019

El juliol del 2019, El Govern aprova el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. Aquesta notícia ens afecta directament a l’Agrària de Torelló perquè hem hagut de desfer el pla conjunt que teníem i constituir-nos com a centre de gestió. 

La nova normativa ha d’assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i del sector carni català. Per aconseguir-ho, el Decret aprofundeix en un model de gestió basat en la valorització de les dejeccions com a recurs. Es preveuen limitacions pel que fa a l’increment de bestiar en zones vulnerables.

La nova normativa busca promoure les dejeccions ramaderes que generen les granges com un recurs que, ben aplicat, pot mantenir o fins i tot millorar la qualitat dels sòls agrícoles, la qual cosa es traduiria en un increment substancial del potencial productiu dels cultius implantats.

Qualsevol dubte o qüestió sobre el Decret poseu-vos en contacte amb: mediambient@agrariatorello.cat