tota l'actualitat
de l'agrària

Assemblea General 2017

Publicado el 1 de agost del 2017

L’Assemblea General dels socis de 2017 s’ha celebrat el passat 13 de juny, a les instal·lacions de la pròpia Agrària. S’han revisat i aprovat els comptes anuals de l’exercici 2016 amb un resultat a finals d’exercici en positiu. A continuació s’ha revisat què s’ha fet fins ara a la Cooperativa i tots els canvis que han passat durant l’any 2016, destaquem la  fabricació de 11,6 Tn de pinso anual i la jubilació de Joan Faja iniciant un relleu en la gestió de l’Agrària.

Un cop revisats tots els punts, Marta Parés ha presentat les línies estratègiques de l’Agrària plantejades pel 2018 endavant. A grans trets destacar el focus en la fabricació de pinso, creixement en els serveis agraris pels socis i clients, recerca de l’eficiència en la producció de porcs de granges pròpies i finalment es continuarà treballant amb la millora contínua de la Qualitat i la gestió de l’impacte en el Medi ambient i el pla de Dejeccions Conjunt de la Cooperativa.

Finalment, es proposa i s’aprova el manteniment de l’actual estructura de membres del consell rector i per tant, es tornen a re-elegir els membres següents:

Joan Tort Serra – President

Joan Rifà Culí – Secretari

Ramon Viñeta Freixanet – Vocal

Josep Llach Casals – Vocal

Jordi Saus Molist – Vocal

Continuen formant part del Consell (sense possibilitat de re-elecció aquest any):

Ramon Molist Molist – vice-president

Xavier Coromina Adam – Vocal

L’Assemblea ha finalitzat puntual i amb un refrigeri per a tots els participants.