QUÈ FEM

Fabricació de pinso i servei als socis

Som una cooperativa petita, que dóna servei als seus socis i clients, i que degut a les circumstàncies del mercat no és fàcil incidir en aquells pinsos de més volum com poden ser porcs d’engreix o vaques de llet ja que qui recull la llet o porta els porcs a escorxador solen ser grans cases comercials que exigeixen la compra del pinso. L’Agrària és i ha de ser una empresa que doni un servei excel·lent i es distingeixi per fer les coses amb un punt diferencial a la resta, i això vol dir créixer i ser forts en aquells punts que amb una millora tècnica petita poden marcar la diferència. Estem buscant l’especialització i aquells nínxols de mercat que estan desatesos i que hi podem penetrar.

Comptem amb un equip de persones que ajuden a fer més fàcil la tasca diària d’una explotació, compromesos amb el món de pagès i amb la voluntat de créixer.

A L’Agrària de Torelló basem el negoci en dos eixos principals:

  • La fabricació de pinso en farina per l’alimentació animal, bàsicament de les espècies porcí, boví i oví, venda de llavors i productes ramaders i serveis administratius complementaris a l’activitat agropecuària.
  • La gestió sostenible de les dejeccions ramaderes dels integrants del Pla de Gestió Conjunt.

En quan a la fabricació de pinso, l’Agrària, és una cooperativa en constant evolució tècnica, ja que la mida reduïda que té ens permet ser flexibles i adaptar-nos a les necessitats dels clients.

A més, a l’Agrària compra el cereal dels socis, campanya rere campanya i intentem que sigui d’una excel·lent qualitat,  ja que sense les matèries primes de la millor qualitat és impossible fer un bon pinso.

A part dels processos productius centrats en la fabricació de pinso per l’alimentació animal, l’Agrària és una eina administrativa al servei dels socis i treballa dia a dia per aconseguir una economia circular.

Oferim les gestions de:

  • Altes i baixes del bestiar, gestió de guies, SIR i GTR
  • Llibres registre de tot tipus: medicaments, fitosanitaris, traçabilitat, biocides, alimentació
  • Subvencions diverses: DUN, Plans de Millora, Gas-oil agrícola
  • Gestió de tot tipus de tràmits administratius

A l’Agrària, treballem per aconseguir un equilibri del Pla Conjunt de Dejeccions Ramaderes, i treballem per una correcta fertilització.

L’Agrària disposa des de l’any 2007 d’una planta de compostatge amb una capacitat de tractament de 29.217 kg de N anuals. Aquesta planta ens està permetent a dia d’avui poder fer proves amb diferents tipologies de tractaments per poder obtenir amb el període d’1 any un compost equilibrat a nivell de macro nutrients però també a nivell de fongs i bacteris.